Ιεροραφείο-Εκκλησιαστικά Είδη-Άμφια
Ιεροραφείο Άμφια Εκκλησιαστικά Ιεροραφείο Εκκλησιαστικά Είδη Ξυλόγλυπτα Διάφορα Εκκλησιαστικά Είδη Επικοινωνία Ιεροραφείο Ιεροραφείο Άμφια Εκκλησιαστικά Ιεροραφείο Εκκλησιαστικά Είδη Ξυλόγλυπτα Διάφορα Εκκλησιαστικά Είδη Επικοινωνία Ιεροραφείο Ιεροραφείο Άμφια Εκκλησιαστικά Ιεροραφείο Εκκλησιαστικά Είδη Ξυλόγλυπτα Διάφορα Εκκλησιαστικά Είδη Επικοινωνία Ιεροραφείο

Needlepoint Vests

click on the pictures to see more details
vestments
code:
SIBK-IV-066
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-064R
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-065
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-063R
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-061
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-062
price: 0€
vestments
code:
PET-IV-004-AU-KE
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-060
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-058R
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-059
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-056
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-057R
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-055
price: 0€
vestments
code:
SDK-IV-004-AU
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-054
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-053
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-051
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-052
price: 0€
vestments
code:
SIBK-014
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-050
price: 0€
vestments
code:
SIBK-FL-005GSM
price: 0€
vestments
code:
SDK-IV-003-AU
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-048
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-049R
price: 0€
vestments
code:
PET-IV-003-AU
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-047
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-046
price: 0€
vestments
code:
SDK-IV-002
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-043
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-042
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-044
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-045
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-041
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-040
price: 0€
vestments
code:
SDK-IV-001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-039R
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-038
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-037
price: 0€
vestments
code:
TS-IV-001-BG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-036
price: 0€
vestments
code:
SET-TE-002
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-035
price: 0€
vestments
code:
IS-XK-003
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-030
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-034
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-033
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-031
price: 0€
vestments
code:
ST-DI-IV-001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-029
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-028
price: 0€
vestments
code:
ORD-IV-004
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-026
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-027
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-023
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-025
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-024R
price: 0€
vestments
code:
ORD-IV-005
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-022
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-021
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-016R
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-019
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-013
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-014
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-015R
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-011R
price: 0€
vestments
code:
SIBK-FL-006
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-012
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-011
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-002-1
price: 0€
vestments
code:
SIBK-PE-001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-007
price: 0€
vestments
code:
ORD-KP-001
price: 0€
vestments
code:
ORD-IV-002
price: 0€
vestments
code:
ORD-IV-003
price: 0€
vestments
code:
SIBK-FL-004P
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-008
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-009
price: 0€
vestments
code:
SET-FL-004
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-005
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-004
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-003
price: 0€
vestments
code:
SIBK-FL-005RTS
price: 0€
vestments
code:
SIBK-FL-005GS
price: 0€
vestments
code:
SIBK-FL-003
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-002
price: 0€
vestments
code:
SIBK-FL-004S
price: 0€
vestments
code:
SIBK-FL-005TS
price: 0€
vestments
code:
SIBK-FL-005
price: 0€
vestments
code:
SIBK-IV-001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-DI-003
price: 0€
vestments
code:
SIBK-FL-004
price: 0€
vestments
code:
EPK-TE-003
price: 0€
vestments
code:
SIRK-AD-037
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-041
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-042
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-040
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-039
price: 0€
vestments
code:
SET-AD-EZE-002
price: 0€
vestments
code:
SET-AD-EZE-002
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-038
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-037
price: 0€
vestments
code:
SIRK-AD-036
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-035
price: 0€
vestments
code:
PET-TE-004
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD--034
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-033
price: 0€
vestments
code:
SIBK-TE-004
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-032
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-031
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-029
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-030
price: 0€
vestments
code:
PET-TE-002
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-028
price: 0€
vestments
code:
PIEK-TE-001
price: 0€
vestments
code:
SIΒK-TE-002
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-027
price: 0€
vestments
code:
SIBK-KP-012
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-025
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-026
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-024
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-013
price: 0€
vestments
code:
SIBK-013
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-012L
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-011F
price: 0€
vestments
code:
SIBK-TE-001
price: 0€
vestments
code:
SDK-KP-002
price: 0€
vestments
code:
SIBK-DI-001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-DI-002
price: 0€
vestments
code:
SIRK-AD-002
price: 0€
vestments
code:
SMOME-622
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-005-BVL
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-004BG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-003MS
price: 0€
vestments
code:
SIRK-AD-011WG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-490GG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-022F-GG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-010L-PG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-490-1
price: 0€
vestments
code:
SDK-AD-001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-FL-001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001F-BG2
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-010L-BL1
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001R1
price: 0€
vestments
code:
SDK-KP-001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001F5
price: 0€
vestments
code:
SIRK-AD-001F5
price: 0€
vestments
code:
SIRK-AD-001-MGV
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001L-GM
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-010L-BK
price: 0€
vestments
code:
SIRK-AD-010F-TY
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-010-WGB
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-010L-BL
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-010F-RE
price: 0€
vestments
code:
SET-PEZE-005
price: 0€
vestments
code:
SET-PEZE-006
price: 0€
vestments
code:
SET-PEZE-007
price: 0€
vestments
code:
SET-PEZE-008
price: 0€
vestments
code:
SET-PEZE-009
price: 0€
vestments
code:
SET-PEZE-010
price: 0€
vestments
code:
SIBK-KP-011
price: 0€
vestments
code:
SET-PEZE-001
price: 0€
vestments
code:
SET-PEZE-002
price: 0€
vestments
code:
SET-PEZE-003
price: 0€
vestments
code:
SET-PEZE-004
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-010F
price: 0€
vestments
code:
SIEK-N001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001FGΟ
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001-GM
price: 0€
vestments
code:
SIEK-700A
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-002GW
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-002GG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001F4
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001-MTC
price: 0€
vestments
code:
SIBK-KP-100
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001WG2
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001F3
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001LS
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001WG1
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001RR
price: 0€
vestments
code:
SIB-AD-001VR
price: 0€
vestments
code:
SIΒK-AD-001L-PG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001F-BG1
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001F2
price: 0€
vestments
code:
SIRX-UA-001GV
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001LV
price: 0€
vestments
code:
SIBK-KP-POL-001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001-MG
price: 0€
vestments
code:
SIΒK-AD-001L
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001FGG
price: 0€
vestments
code:
SIRK-AD-001L
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001WG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001F-T
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001F-BG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001F1
price: 0€
vestments
code:
SIBK-AD-001F
price: 0€
vestments
code:
SIBK-340F
price: 0€
vestments
code:
SIBK-340
price: 0€
vestments
code:
SIRK-AD-001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-124B
price: 0€
vestments
code:
SIEK-653
price: 0€
vestments
code:
SIEK-653L
price: 0€
vestments
code:
SIEK-700
price: 0€
vestments
code:
ORK-001-1
price: 0€
vestments
code:
SIEK-851R
price: 900€
vestments
code:
SIBKP-790
price: 900€
vestments
code:
SIEK-851
price: 900€
vestments
code:
SK-KG-835M
price: 2300€
vestments
code:
SK-KG-835PL
price: 2300€
vestments
code:
SK-KG-R-835
price: 2300€
vestments
code:
SK-KG-835-R
price: 2300€
vestments
code:
SIEK-653L
price: 0€
vestments
code:
SIBKM-009T
price: 0€
vestments
code:
SIBK-455-1
price: 0€
vestments
code:
SIEK-KP-POL
price: 0€
vestments
code:
SIEK-X-001
price: 0€
vestments
code:
SIEK-450
price: 0€
vestments
code:
SIBKM-009
price: 0€
vestments
code:
SIBKM-008
price: 0€
vestments
code:
SIBK-490-1
price: 0€
vestments
code:
SIBK-402K-SI
price: 0€
vestments
code:
SIBK-490VEL
price: 0€
vestments
code:
FE-514-2
price: 0€
vestments
code:
SIBK-200
price: 0€
vestments
code:
ORK-001
price: 0€
vestments
code:
ΟRK-458
price: 0€
vestments
code:
PIEK-514
price: 0€
vestments
code:
PIEK-700
price: 0€
vestments
code:
PIEK-MP-010
price: 0€
vestments
code:
PIEK-700
price: 0€
vestments
code:
PIEK-514
price: 0€
vestments
code:
PIEK-351
price: 0€
vestments
code:
PIEK-010
price: 0€
vestments
code:
SIBK-KP-010
price: 0€
vestments
code:
SIBK-490-A
price: 0€
vestments
code:
PET-EPIG-KP-001
price: 0€
vestments
code:
ISK-490-K
price: 0€
vestments
code:
ISK-120-BK
price: 0€
vestments
code:
ISK-120-P-LEP
price: 0€
vestments
code:
PET-EPIG-120-BK
price: 0€
vestments
code:
SIBK-455
price: 0€
vestments
code:
SIBK-402-BG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-402-BG-PET-EPIG
price: 0€
vestments
code:
SIBK-402-PR
price: 0€
vestments
code:
SIBK-490-2
price: 0€
vestments
code:
SIBK-490-3
price: 0€
vestments
code:
SIBK-490-4
price: 0€
vestments
code:
EPIEK-ICXC
price: 0€
vestments
code:
SIBK-KP-002
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-123
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-402
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-R-876
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-349
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-723
price: 0€
vestments
code:
SIRK-124-B
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-124-B-P
price: 0€
vestments
code:
SK-KP-497YB-P
price: 0€
vestments
code:
PIEK-120-R
price: 0€
vestments
code:
SK-PA-028
price: 450€
vestments
code:
SK-KG-POL-9900
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-BER1-MP
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-PAT
price: 0€
vestments
code:
SK_KG_BER1_STIX1
price: 0€
vestments
code:
SK_KG_BER1M_LEP
price: 0€
vestments
code:
SK-KP-588-P-TYR
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-490P-BEL
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-490P
price: 0€
vestments
code:
SK-KP-588-M-TYP
price: 0€
vestments
code:
SK-KP-FE497
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-799-M-MPL
price: 0€
vestments
code:
SIBK-124F
price: 0€
vestments
code:
SIBK-123MET
price: 0€
vestments
code:
SIBK-123K
price: 0€
vestments
code:
SK-KP-497YB-PET-EPIG
price: 0€
vestments
code:
SK-KP-497YB -PET-EPIG
price: 0€
vestments
code:
SK-KP-497YB
price: 0€
vestments
code:
SK-KP-497YB-M
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-799-P-MPL
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-402-1
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-124PRAS
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-123-PRAS-PIS
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-124-PL
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-124-PET-STOIX
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-876M
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-402-1M
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-402IT
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-402-1P
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-799
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-490M
price: 0€
vestments
code:
STIX-114-SB
price: 0€
vestments
code:
SIEK-130L
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-114
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-124-M2
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-490A
price: 0€
vestments
code:
SK-KP-FE497G
price: 0€
vestments
code:
SK-KP-FE588
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-402-1-M
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-402-1-P
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-123-KG-M
price: 0€
vestments
code:
PEK-402
price: 0€
vestments
code:
SIRK-120
price: 0€
vestments
code:
SDK-KG-402-A
price: 0€
vestments
code:
SIEK-458
price: 0€
vestments
code:
SIEK-653BL
price: 0€
vestments
code:
ISK-130
price: 0€
vestments
code:
EPIEK-KE
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-120-M
price: 0€
vestments
code:
SIBK-455X
price: 0€
vestments
code:
SIEK-124-F-P
price: 0€
vestments
code:
SIEK-124-F-M
price: 0€
vestments
code:
SIEK-124-F
price: 0€
vestments
code:
SIBK-114-SB
price: 0€
vestments
code:
SIBK-108-T
price: 0€
vestments
code:
SIBK-108M
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-120-PL
price: 0€
vestments
code:
PET-PRO-001
price: 0€
vestments
code:
EPIG-PET-108-T
price: 0€
vestments
code:
FEL-108-T
price: 0€
vestments
code:
SIBK--402-SIL
price: 0€
vestments
code:
PET-PR-PA-001
price: 0€
vestments
code:
SIBK-130
price: 0€
vestments
code:
EPIEK-KE1
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-490
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-130
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-876-MPL-PIS
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-835A
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-799G-P
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-799G
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-799A
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-490-BEL
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-120-P
price: 0€
vestments
code:
PEK-402X-1
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-123-KG-P
price: 0€
vestments
code:
SIRK-124-B-M
price: 0€
vestments
code:
SK-KG-123-PRAS
price: 0€
vestments
code:
SIBK-KP-001
price: 0€